Ngà như thần thoại

Sách tập hợp các chuyện khoa học ngắn về những điều kỳ diệu mà con người làm ra, những câu chuyện này là những chuyện có thật nhiều khi chính con người lại cho đó là những chuyện hoang đường không có thật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2 Ng100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn