Các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. T1

Cuốn sách giới thiệu 9 nghị định đầu tiên của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những vấn đề chủ chốt nhất trong Bộ luật lao động

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ lao động-thương binh và xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn