Thị trường, giá cả ở Thăng Long năm 1630 qua ghi chép của Alexandre de Rhodes\

Những thông tin về thị trường, giá cả trong bài viết được trích dẫn từ cuốn sách Lịch sử Vương quốc Đàng ngoài do Alexandre de Rhodes biên soạn, giúp bạn đọc có thêm những thông tin lịch sử về Thăng Long-Hà nội. Alexandre de Rhodes sinh ngày 15-3-1593, tới Hà nội trong 3 năm từ 1627 đến 1630...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!