Người Mỹ phê phán dự luật nhân quyền Việt Nam

Một số ý kiến phê phán dự luật nhân quyền Việt Nam của Giám đốc các vấn đề cựu binh thành phố Giơ-xi, ông G.Va-xkét đăng trên tờ Người làm báo thành phố Giơ-xi

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!