Việt Nam sử lược\

Sách giới thiệu sơ lược lịch sử Việt Nam qua các thời đại: thời thượng cổ (Hồng Bàng), thời Bắc thuộc, thì kỳ tự chủ (triều đại nhà Ngô), thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Trịnh-Nguyễn) và thời cận đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Kim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương