Ma-lai-xi-a điểm sáng của kinh tế ASEAN\

Ma-lai-xi-a phục hồi ngành kinh tế du lịch, ngày càng thu hút các nước đầu tư đem lại dấu hiệu tăng trưởng khả quan và đang là điểm sáng kinh tế trong khu vực ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!