Người dân Thuỵ Điển quay lưng với đồng ơrô\

Kết quả trưng cầu dân ý của Thuỵ điển về việc tham gia liên minh tiền tệ và kinh tế Châu âu thất bại, có tới 56 phần trăm số cử tri phản đối. Theo Hiến pháp Thuỵ Điển ít nhất đến năm 2013 nước này chưa thể ra nhập đồng tiền chung Châu âu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Minh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
EU
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!