Đến Kỳ La gặp một giả thiết về kết cục của Hồ Quý Ly\

Những ghi chép về Hồ Quý Ly, một nhân vật lịch sử, một con người đa nghi và hiếu sát. Theo tác giả, Hồ Quý Ly là nỗi bức xúc của lịch sử, vì chính ông lãnh trách phận nhưng không hoành thành được bởi các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều chống lại ông. Nhân dân vùng Thanh-Nghệ khi nói về ông,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Quốc Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!