Thành phố Đà Nẵng - trang sách mở\

Nhân sự kiện Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt về làm việc với tp.Đà nẵng ngày 19-9-2003, bài viết giới thiệu về sự đổi thay của một thành phố có vị trí chiến lược đặc biệt ở miền trung...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!