Mật ong: Sổ tay nhà khoa học\

Về sự phát triển của nghề nuôi ong của nước ta hiện nay và ước tính tiềm năng sản xuất mật ong của ta. Hiện nước ta có 600.000 đàn ong, trong đó có: 450.000 đàn ong ý, 150.000 đàn ong nội, và có khoảng 3,5 vạn tấn mật mỗi năm...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Tuyên Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
ong
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!