Dự thảo sửa đổi bổ sung Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động nhầm lẫn ngay từ phương pháp luận\

Bộ LĐTB-XH tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo SĐ, BS pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, với sự tham gia của chuyên gia Đức, bàn về vấn đề tranh chấp lao động. Theo ý kiến của các đại biểu, Ban soạn thảo đã nhầm lẫn cơ bản từ phương pháp luận, làm cho dự thảo không liên quan gì đến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Đức
Đồng tác giả: Trương Đăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!