Phá rừng để...trồng lại\

Chuyện lạ ở Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng nam: hơn 80ha rừng phòng hộ của xã Tiên hiệp đã bị xóa sổ, trong đó có 30ha bị chặt trắng trong vòng 15 ngày, với lý do: để trồng lại rừng mới. Điều đáng nói là không một cấp thẩm quyền nào hay biết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!