Những phát hiện khảo cổ mới ở trung tâm Hoàng Thành thời Lý, Trần, Lê\

Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều di tích đặc biệt quan trọng có giá trị khoa học cao về lịch sử Thăng Long qua tiến hành khai quật khảo cổ cạnh đường Hoàng Diệu, Hà Nội...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!