Cuộc đua quanh những mỏ dầu Iraq\

Cuộc đàm phán giữa TT.Nga Pu-Tin và TT.Mỹ Bu-sơ về tương lai chính trị của Iraq; chủ đề nổi bật nhất đặt lên hàng đầu là dầu mỏ và lợi ích về nguồn dầu mỏ của các tập đoàn Nga và Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!