Huyền ảo Mỹ Sơn\

Tháng 12-1999, Mỹ Sơn được Hội đồng di sản thế giới công nhân là Di sản văn hóa thế giới, bởi những giá trị độc đáo về lịch sử và văn hóa, một kiệt tác kỳ vĩ do tài năng và sức lao động sáng tạo của con người...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Mai Hoàng
Đồng tác giả: Huy Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!