Cạnh tranh cho tương lai\

Sách trình bày sự khác biệt như một nhà quản lý bằng cách khám phá ra không gian cạnh tranh mới, sự thịnh vượng mới và bằng cách xây dựng một gia tài, đưa ra những quan điểm về cạnh tranh, chiến lược, tổ chức và giá trị gia tăng

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Quang Sa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin KHKT hóa chất, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.49 C107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn