Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN II

Bài viết giới thiệu những nội dung chính của Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN II được hội nghị cấp cao ASEAN-9 thông qua tại Bali, Indonesia

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!