Trích dẫn APA

Nguyễn, X. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuyến. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuyến. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.