Quốc kỳ đầu tiên và cuối cùng của vương triều Nguyễn

Bài nghiên cưú về lá quốc kỳ của Vương Triều Nguyễn từ nghi vấn lá cờ của sứ bộ Đại Nam năm 1863 tới quốc kỳ đầu tiên thời Nguyễn cho đến cờ bảo hộ và cờ quẻ Ly...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!