Sức bật mới của ASEAN\

Về hội nghị cấp cao ASEAN vừa kết thúc tại Bali, Inđônêxia, trên cơ sở đồng ý ký Hiệp định lịch sử nhằm tiến tới một khu vực kinh tế tự do kiểu châu âu...

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!