Hỏi đáp về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa\

Dưới hình thức hỏi đáp, sách cung cấp nội dung cơ bản về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, những nguyên lý chung về cơ chế kinh tế thị trường, hệ thống thị trường, các quan hệ kinh tế, kinh tế nông thôn, hệ thống pháp luật... Phụ lục giới thiệu mô hình kinh tế thị trường của Mỹ, Đức, Nhật Bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Anh Dũng
Đồng tác giả: Trần, Hà Phương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn