Singapore với hy vọng trở thành trung tâm giáo dục toàn cầu: Thế giới ngày nay\

Chính phủ Singapore đã đầu tư hàng tỷ USD, đổi mới hình thức đào tạo, bằng việc mở rộng dịch vụ giáo dục bậc cao cho sinh viên nước ngoài và kỷ luật nghiêm khắc trong nhà trường, với hy vọng trở thành Trung tâm giáo dục toàn cầu

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gd
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!