Thấy gì dưới lớp băng ở Bắc Cực: Khoa học mà lý thú\

Các nhà khoa học đã tiến hành khoan xuống hơn 3000m tại mỏm Dome C để nghiên cưú các lớp băng có độ tuổi hàng triệu năm ở Bắc Cực. Nơi đây có thể chứa những dạng của sự sống mà con người chưa từng biết đến

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!