Cần thận trọng hơn trong việc viết tên các địa danh của nước ta\

Bài viết nêu một số tên địa danh của ta được nhiều người tuỳ tiện phiên âm và viết không thống nhất, và kiến nghị trong khi chưa có văn bản chính thức về cách phiên âm và viết tên các địa danh của Việt nam, các cơ quan thông tin đại chúng nên ý thức trong việc sử dụng tiếng Việt và chữ Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!