Buôn lậu ở Lạng sơn không chặn được từ gốc\

Sau sự kiện hang Dơi, tình hình buôn lậu ở Lạng sơn tuy không còn những đường dây lớn, nhưng việc hình thành các đường dây nhỏ lẻ... vẫn diễn ra với tốc độ cao. Bài phản ánh thực trạng về buôn lậu trên

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!