Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng\

Sách phân tích các lĩnh vực rủi ro mà một ngân hàng hiện đại phải đối mặt trong nền kinh tế thị trường: lãi suất, ngoại hối, tín dụng; giới thiệu những nghiệp vụ cần được cáp dụng để đề phòng rủi ro trong kinh doanh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Tiến
Tác giả tập thể: Học viện ngân hàng
Đồng tác giả: Nguyễn, Thanh Sơn, Tô, Kim Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 Qu105t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn