ý kiến các bên liên quan xung quanh việc bắn tốc độ\

Việc bắn tốc độ là biện pháp nhằm làm giảm tai nạn giao thông, tuy nhiên có nhiều hệ luỵ xảy ra. Bộ giao thông vận tải sẽ cho thay thế các biển báo hạn chế tốc độ không hợp lý, và công việc này sẽ hoàn tất vào tháng 11-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!