Tài chính quốc tế\

Sách giới thiệu những nội dung về tài chính quốc tế; quan điểm cung cầu về xuất nhập khẩu và tỷ giá hối đoái, tổng quan về thị trường trái phiếu, cổ phần quốc tế; các vấn đề của đầu tư nước ngoài và hoạt động ngân hàng

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phan Diệu Thảo
Tác giả tập thể: Học viên ngân hàng
Đồng tác giả: Hồ, Diệu, Nguyễn, Văn Tiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332 T103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn