Tranh tụng trong tố tụng hình sự\

Bài viết của Giáo sư, Uỷ ban an ninh, quốc phòng của Quốc hội viết cho báo Lao động, phân tích về tố tụng xét hỏi, vai trò của tranh tụng; một trong những nội dung đang gây nhiều tranh cãi nhất của Bộ luật TTHS nước ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Ngọc Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!