Phát hiện nhiều dấu tích quý giá về kinh thành Thăng Long xưa\

Công việc khảo cổ khu vực gần Hội trường Ba đình đã tìm thấy nhiều dấu tích kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê. Tại cuộc họp báo Bộ trưởng Phạm Quang Nghị thông báo về tình hình khai quật tại đây

Lưu vào:
Tác giả chính: Long Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!