Nghiên cưú xã hội thực nghiệm\

Sách trình bày phương pháp luận, phương pháp hệ của việc nghiên cưú xã hội thực nghiệm; giải thích và hệ thống những vấn đề cơ bản trong nghiên cưú xã hội thực nghiệm, các phương pháp và kỹ năng phân tích cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Helmut Kromrey
Đồng tác giả: Hồ, Kim Tô
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn