Thông điệp của Cha ông gưỉ tới thời hội nhập: Về cuộc khai quật di tích Hoàng Thành Thăng Long\

Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí về sự phát hiện dấu tích Hoàng thành Thăng Long, một giá trị văn hóa, chính trị và kinh tế của kinh thành 1000 năm tuổi...

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!