Hãy nói không với thịt thú rừng

Tệ nạn phá rừng và săn bắn thú quý hiếm không chỉ có lâm tặc vi phạm, mà có cả những người tiếp tay như: mua cao khỉ, mật gấu, thưởng thức thịt thú rừng, mua đồ gỗ quý hiếm. Bảo vệ tài nguyên rừng, mỗi người chúng ta hãy nói không với những việc nêu trên. Đó là ý kiến của đại biểu QH Nguyễn Đình Xuâ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!