Cuộc khai quật đã bắt đầu như thế nào: Về phát hiện lớn nhất của khảo cổ học Việt Nam tại Ba Đình, Hà Nội\

Quá trình phát hiện khu kiến trúc hoàng thành Thăng Long qua khảo cổ học Việt Nam tại Hội trường Ba Đình. Qua khai quật, phát hiện những hiện vật vô giá: các lớp đất văn hóa, di tích kiến và hàng triệu di vật...

Lưu vào:
Tác giả chính: Tú Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!