Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan niệm và giải pháp phát triển

Nội dung báo cáo đề dẫn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên BCT, tại hội thảo lý luận giữa ĐCSVN và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 8 và 9-2003

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!