Giữ rừng thế nào cho hiệu quả\

Kết quả khiêm tốn sau 4 tháng thực hiện chỉ thị 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rừng vẫn tiếp tục chảy máu do những bất cập và khó khăn quản lý. Chính sách cơ chế nào để hạn chế tình hình nêu trên

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!