Tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ cơ sở\

Kinh nghiệm của Thừa Thiên Húê đào tạo tiếng dân tộc nhằm phát triển KTXH ở miền núi phải làm tốt công tác dân vận. Nên chăng cán bộ xuống cơ sở phải có điều kiện biết tiếng dân tộc thiểu số để sinh hoạt cùng đồng bào bản địa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phúc An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!