Những lời tâm huyết với Quốc hội\

Trao đổi giữa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên UVBCT, Bí thư TWĐ, Bí thư Thành uỷ Hà nội,... với PV báo QĐND về vấn đề đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội. Những ý kiến của đồng chí là những lời tâm huyết của một cán bộ cách mạng lão thành với Quốc hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phú Thọ
Đồng tác giả: Phúc Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh4
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!