Việc làm, đời sống phụ nữ trong chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam\

Sách trình bày các quan điểm tiếp cận vấn đề bình đẳng giới; phác họa thực trạng việc làm của các tầng lớp phụ nữ: công nhân, nông dân, trí thức, những ư điểm, khó khăn phụ nữ đang gặp phải trong cuộc sống hiện đại; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vị thế của người phụ nữ và cải thiện đời sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.4096 V303l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn