Bóng dáng Long Thành qua phát hiện di tích cung điện đời Lý\

Giới thiệu đặc điểm thành Thăng Long đời Lý và vấn đề gìn giữ, tôn tạo di tích mới phát hiện tại khu vực Hội trường Ba đình, Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Hòa Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!