Quá trình khởi dựng thành Thăng Long\

Qua Khảo cổ khu vực Ba Đình, các nhà khoa học đối chiếu các mốc chính của quá trình dựng thành quách và biên tập thành một chuỗi sự kiện lịch sử khoảng từ năm 618 đến 1805...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thế Khôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!