Chúng ta đang khai quật vào chỗ nào của Hoàng Thành

ý kiến các nhà khoa học sơ bộ đánh giá về cuộc khai quật khu Ba Đình liên quan đến bản đồ Hoàng Thành Thăng long xưa...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!