Láng Thượng đất cổ anh hùng\

Thành tích trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng đất nước của địa danh Láng Thượng, một di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!