Chính sách tài chính của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế: Sách tham khảo\

Trình bày diễn biến quá trình chính sách tài chính, những thành công và những vấn đề cần hoàn thiện chính sách tài chính; các giải pháp chính sách tài chính để đảm bảo hội nhập thành công

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thu Giang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.09 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn