Chiến dịch cưú rừng Tây Nguyên, quật ngã tập đoàn lâm tặc: Vụ phá rừng quy mô lớn ở Tây Nguyên\

Tổng cục CSND đã lật tẩy các trọng phạm khoác áo cán bộ nhà nước nhưng hoạt động mang màu sắc xã hội đen tiếp tay cho lâm tặc phá từng tại Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!