Đâu là sự tích đích thực của Tháp Rùa trong Hồ Gươm\

Tháp Rùa là tên gọi tắt của Tháp Núi Rùa (Quy Sơn tháp) và được xây dựng vào năm 1877. Việc cho là ông Bá Kim xây dựng tháp Rùa để táng hài cốt song thân thì không một tài liệu thành văn nào, chỉ là truyền thuyết dân gian, chứ chưa là sự thật lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!