10 nội dung mới của Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)\

Giới thiệu khái quát nội dung Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) vừa được kỳ họp thứ 4, QHKXI thông qua ngày 26-11-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt, Thuý Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!