Vai trò nòng cốt xung kích của lực lượng công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2003 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2004 ngày 29-12-2003, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Dức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!