Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường ở các quốc gia Trung-Đông âu\

Sách giới thiệu những nội dung chủ yếu của cuộc chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở 6 nước trung, đông âu: Séc, Hungari, Bungari, Rumani, Slôvakia; phân tích một số mô hình cải cách, các cuộc chuyển đổi sở hữu, các chương trình cải cách thời kỳ đầu chuyển đổi (1989-1992), các chương trình kinh tế-x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Thị Thanh Toàn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 Qu100t
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn