Hà nội đã từng được gọi bằng những tên gì\

Tiến tới 1000 năm Thăng long-Hà nội (1010-2010), bài giới thiệu những tên gọi khác nhau của Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử như: Đại La, Thăng Long, Đông Đô...và lệ kiêng huý của các thời vua ngày xưa

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Văn ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!